.

.

Khamis, 10 Oktober 2013

MAKRIFATULLAH

MAKRIFATULLAH, FANA’ DAN MAHABBAH
Berkata Sheikh Ibni Atha'illah al-Iskandari; Barangsiapa mengenal (ma’rifat) akan Haq Allah Ta’ala, nescaya dipandangnya Allah dalam tiap-tiap sesuatu.
Barangsiapa mengenal ia akan haq Allah Taala, nescaya dipandangnya akan Allah dalam tiap-tiap sesuatu yang Allah yang cipta dan yang memerintah. Maka tidaklah jinak ia pada sesuatu dan tiadalah liar ia daripada sesuatu kerana telah FANA ia dengan Allah dan jauh daripada tiap-tiap sesuatu selain daripada Allah.
Dan barangsiapa telah fana dengan Allah, nescaya ghaiblah ia daripada tiap-tiap sesuatu. Maka tiada melihat ia akan maujud yang lainnya dan tiada yang mengadakan, melainkan Allah. Maka apabila telah Ia (Allah) fana’ akan engkau daripada engkau [iaitu diri sendiri telah hilang atau fana’], maka mengekalkan Ia (Allah) akan engkau denganNya (Baqa bilLah).
Dan barangsiapa telah sadiq (benar) fana’nya, nescaya sadiqlah baqa’nya dan barangsiapa yang berjihad Allah dengan tenaga, masa dan wang yang digunakan untuk ibadat dan beramal, nescaya atas Allah-lah gantinya.
Dan barangsiapa kasih akan Allah, nescaya tiada ia melebihkan sesuatu yang lain.
Dan barangsiapa kasih akan Allah, nescaya tiada melebihkan (mengutamakan) atas Allah sesuatu daripada segala kehendak dan segala syahwatnya (keinginannya).
Dan inilah (kenal Allah, Fana’, Mahabbah) yang telah disebutkan oleh pengarang sebagai alamat (tanda) sampai kepada segala Maqam yang tinggi dan dengannya akan sah dan sempurna Haq Ubudiyah ( kehambaan) dan Haq Uluhiyah (Ketuhanan).
Maka barangsiapa tiada dapat akan dia (kenal Allah, Fana’, Mahabbah) maka sebaiknya JANGAN mendakwa (mengaku mempunyai)) segala Maqaamat itu dan hendaklah mengamalkan ia atas mujahadah dirinya dengan amalan yang akan  mengesahkan akan dia (kenal Allah, Fana’, Mahabbah) dan menyempurnakan dia (kenal Allah, Fana’, Mahabbah).

Tiada ulasan:

Catat Ulasan